Preduzetnik ili DOO – koji oblik organizovanja odabrati

Ukoliko po prvi put razmišljate o započinjanju biznisa, stavlja se niz odluka koje morate donijeti, od kojih je jedna od važnijih oblik organizovanja djelatnosti koju ćete obavljati. Oblik koji izaberete može zavisiti od vaše lične situacije, budućih planova, kao i faktora poput vlasništva, odgovornosti i troškova. U našem zakonodavstvu postoji više vrsta organizovanja:

– preduzetnik;
– ortačko društvo (ortakluk) – “OD”;
– komanditno društvo – “KD”;
– akcionarsko društvo – “AD”;
– društvo sa ograničenom odgovornošću – “DOO”;
– dio stranog društva.

PREDUZETNIK je, sa pravne tačke gledišta, fizička osoba koja se registrovala za obavljanje određene djelatnosti radi sticanja prifita. To znači da sve ono što zaradite pripada vama, ali isto tako, sve obaveze nastale iz poslovanja pokrivate vi, što uključuje i dugove, tako da ćete sigurno veoma obazrivo baratati svojim novcem.

– Prednosti registracije u formi preduzetnika:
– Registracija je jeftinija i brža
– Veća fleksibilnost
– Nema obaveze vođenja knjiga
– Naklonjen zakon – manji zahtjevi, jednostavnije procedure, niže kazne u slučaju kršenja zakona

Razlog za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću DOO, umjesto započinjanja posla kao preduzetnik, je to što poslovanje u formi DOO omogućava postizanje ciljeva koji prevazilaze mogućnosti pojedinca (preduzetnika), pa je potrebno udruživanje ljudi i imovine kako bi se prikupio veći kapital, ili obavljale određene privredne djelatnosti koje se mogu obavljati samo u formi privrednog društva. U svakom slučaju, prihodi društva sa ograničenom odgovornošću su najčešće veći od 18.000 € i ona imaju obavezu vođenja dvostrukog knjigovodstva.
Minimalni osnivački kapital je 1 euro.

Prednosti registracije u formi DOO:

– Veća prepoznatljivost
– Veći obim poslovanja
– Ne odgovarate svojom ličnom imovinom za obaveze nastale iz poslovanja već samo do nivoa imovine društva
– Nizak osnivački ulog (1 €)
– Mogućnost dokapitalizacije partnerstvom

Česta je praksa je da preduzetnik nakon određenog vremena odluči da vodi posao u formi društva sa ograničenom odgovornošću, rjeđe obratno. Razlog za to je najčešće biznis koji veoma brzo napreduje, pa postaje lakše, manje rizično i isplativije registrovati se kao DOO.

IN Consulting