KARIJERNE USLUGE
• Izrada CV-a
• Izrada propratnog pisma
• Izrada motivacionog pisma
• Priprema za razgovor sa poslodavcem