PRAVNE USLUGE

  • Priprema komercijalnih ugovora: ugovori o prodaji, pružanju usluga, poslovnoj saradnji, posredovanju, zajmu, zakupu i sl.
  • Izrada tipskih ugovora o radu
  • Izrada predloga za pokretanje izvršnog postupka
  • Izrada pravilnika o poslovnom ponašanju I dress code-u
  • Izrada akata o sistematizaciji radnih mjesta