PROMET NEPOKRETNOSTI
• Posredovanje u prometu nepokretnosti (kupovini i prodaji nepokretnosti)
• Pregledanje nepokretnosti koja je predmet kupo-prodaje, davanje savjeta o procjeni vrijednosti i angažovanje, po potrebi, stručnih lica za procjenu.
• Oglašavanje prodaje, pronalaženje adekvatnog kupca, mogući izbor ponudjača
• Zaključenja ugovora o kupoprodaji i njegove ovjere kod nadležnog notara